Аутомати Фан ДОО Београд, Др. Ивана Рибара 141/42, https://automatifan.rs/

Беозона група ДОО Београд-Чукарица, Водоводска 168, Београд, https://beozona.rs/

Beoline-Trade ДОО Београд, Банијска 1, Земун, https://www.beoline.rs/

Vendons Coffee doo Novi Sad, Гагаринова 16, Нови Сад, https://vendonscoffee.rs/

Деликомат ДОО Београд, Беларице 5Б, Нова 11, Земун, https://www.delikomat.rs/

Intercaffe DOO Beograd, Водоводска 176, Београд, https://intercaffe.rs/

Магнес Вендинг доо Ниш, Мајаковског 91, Ниш, https://kafemati.com/

Маћи001 ДОО Београд, Зорана Радмиловића 12-14, Београд, https://maci001.com/

Микус ДОО Војка, Цара Душана 82, Стара Пазова, https://mikus.rs/

Самостална трговинска радња “Caffe Automatic”,  Др. Илије Коловића 71 Крагујевац, https://kafeautomati.rs/

Санеко БГД ДОО Београд, Водоводска 158, Београд, https://saneko.rs/

Трговинска радња Андронико Ужице, Ивана Лазовић ПР, Арсенија Чарнојевића 62, Ужице

Tрговинска радња Мartin 987, Александар Мартиновић ПР, Аугуста Њеное 16/1, Београд

Up&Go doo Beograd,  Стевана Филиповића 111, Београд, https://www.upandgo.rs/

Wllii Commerce doo Beograd,  Пролећна 6Г, Београд, https://willicom.com/