Поштовани чланови,

данас је донета уредба о измени Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна, којим се омогућава коришћење електронског хиперлинка уместо традиционалног фискалног штампача. Текст уредбе можете погледати испод, а цео правилник са свим измена на овом линку >>>

У Правилнику о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС”, бр. 31/21 и 99/21), у члану 13. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

„Обвезник фискализације који обавља промет на мало путем самонаплатних уређаја – аутомата, може да омогући да се фискални рачун купцу добара, односно кориснику услуга издаје и у електронској форми преко електронског фискалног уређаја на коме се исказује хиперлинк за верификацију, у смислу члана 5. став 2. тачка 15) Закона, који омогућава проверу фискалног рачуна, у складу са чланом 10. став 1. Закона, путем сталне интернет везе, независно од форме процесора фискалних рачуна.”